Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Transidentitet har hatt en lang reise – fra «mental forstyrrelse» til å anerkjennes som en likeverdig kjønnsidentitet.

Fra lengsel til begeistring

TRANSHISTORIE: Transfenomenene har eksistert så lenge vår art har vært på jorden, skriver forfatteren. I India har hijraer (også kjent som kinnar), en undergruppe av trans- og intersexpersoner, eksistert i flere tusen år. Her øver dansere fra lhbt-miljøet i Kolkata til forestilling under Regnbuekarnival i januar 2019. FOTO: DIBYANGSHU SARKAR, AFP DIBYANGSHU SARKAR

Debatten om behandling av personer som opplever kjønnsinkongruens er opphetet. Det rammer på mange måter de menneskene dette dreier seg om. Denne artikkelen vil gi kunnskap til alle som gjerne vil mene noe i denne saken. Transfenomenene har eksistert så lenge vår art har vært på jorden. Det finnes tallrike beretninger om forskjellige slags kjønnskryssing fra det gamle Egypt der dronning Hatshepsut ble portrettert med penis, via Østen der gudene skifter kjønn over en lav sko, til vår egen verdensdel. Den mest berømte herfra er nok Chevalier D’Eon hvis livshistorie skulle være tilstrekkelig til flere filmer.