Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Venstresida og krisa

I ein kommentar i Klassekampen 26. juli skildrar Helene Bank i seks presise punkt følgjene av ei pågåande skeivfordelt samfunnsmakt og presenterer deretter elementa i ei ny politisk alliansebygging. Så einig ein kan vera i alt dette, står det framleis att å få eit veljarfleirtal med på å gå den vegen ho peikar ut, og som i overskrifta er kalla «Veien ut av krisa».

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production