Du kan bla til neste sideBla med piltastene

På helsa løs

  • «Sånn er det i Utkant-Norge, tror jeg. Vi får klare oss selv. Men vi føler oss jo litt aleine», sier brannsjef Lars Kjell Smoge i Sunnmørs-kommunen Fjord i dagens avis. Fjord baserer seg på et frivillig brannvesen, slik mange mindre steder over hele landet har organisert seg. Og i en tid der nødetatene har blitt stadig mer sentralisert, havner ansvaret for store og små hendelser hos brannvesenet. Dermed må frivillige fra lokalsamfunnet løse alt fra miljøkatastrofer til alvorlige politi- og ambulanseoppdrag.
  • Dette er ingen ny trend eller utvikling. Allerede i 2017 advarte tillitsvalgte i brannetaten om at de må sikre åsted, ta bilder for politiet og redde liv i trafikkulykker på grunn av treig responstid fra de andre nødetatene. «Vi er også stort sett minimumsbemannet over hele landet. Vi er ikke dimensjonert for å gjøre andre oppgaver for de andre etatene. Gjør vi det, kan det gå ut over sikkerheten til de ansatte eller at de ikke kommer raskere i gang med det de skal gjøre», uttalte Trond Busterud fra Brannforbundet Delta til Dagbladet i 2017. Siden den gang har det bare blitt verre: De nyeste tilgjengelige tallene viser at brannvesenet var først på stedet i 54,8 prosent av hendelsene der samtlige nødetater ble kontaktet. Tallene for brannvesenet har gått opp, samtidig som politiets tall har blitt forverret: Politiet er først på stedet i 15,3 prosent av hendelsene.
  • 22. juli avdekket store mangler i beredskapen. Politiet ble omorganisert, med mål om raskere utrykninger og mer ambulerende patruljer. Nødetatene har også laget en ny instruks for pågående livstruende vold, der den etaten som kommer først til stedet har myndighet og plikt til å gripe inn. Plikta gjelder også for frivillig brannvesen. Systemet med frivillig brannvern er en smart løsning som sikrer brannvern over hele landet, typisk i kommuner der avstanden til nærmeste politi har økt. Paradokset er at den samme ordningen fører til at den minst profesjonelle etaten sitter igjen med de mest krevende oppgavene. Det er ikke godt nok at statens voldsmonopol overlates til frivillige i en to prosent stilling.
Git: master, Env: production, Sanity: production