Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Frigjøring med begrensninger

Ifølge Gisle Selnes i Klassekampen 22. juli brygger det opp til en strid om G.W.F. Hegel på norsk venstreside. Det er nok å lese for mye inn i et lite innlegg jeg hadde noen dager tidligere, der jeg pekte på at den tyske filosofen ikke er noen entydig inspirasjonskilde i kampen for ubegrenset ytringsfrihet eller dialog som skritt på veien til universalistisk forståelse. Det skyldes ikke minst at han som oftest utelukket mennesker utafor den gresk-germanske (og protestantiske) kulturkrets fra en slik frihetssøkende samtale, noe jeg kort begrunnet med filosofens veldokumenterte forakt for afrikanere, som manglet historie, kultur og den riktige ånd.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production