Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rekordhøgt søkjartal til høgare utdanning:

Færre har lyst til å bli lærarar

SISTE ÅRS ELEVAR: Telma Langeland Vold og Jon Øverdahl er musikkelevar på Foss vidaregåande skule. At vidaregåande elevar ikkje har hatt avsluttande eksamenar i år, kan ha positive følgjer for vitnemålet deira, meiner professor. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

TYDLEG TALE: Lærarutdanningane har hatt ein stor nedgang i talet på søkjarar. Jentene er leie av dårlege arbeidsvilkår og låg løn, meiner professor i pedagogikk.

I år har det vore rekordhøge søkjartal til høgare utdanning.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production