Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lære fra Hegel, Braanen?

I Klassekampen 17. juli markerer Bjørgulv Braanen 250-årsjubileet den tyske filosofen G.W. F. Hegel, som er en sentral tenker det er mye å si om. I artikkelen legges det særlig vekt på at vi skal lære av Hegel å holde sinnet åpent for nye tanker, med klar adresse til dem som sies så foraktelig holder seg til ideale fordringer. Særlig viktig å fastholde med Hegel hvordan menneskeånden utvikler seg til stadig nye høyder. Men Hegel mente ikke at alle var i stand til å holde sinnet åpent for nye tanker, Afrika var ikke en del av historien, hadde ingen historisk ånd, levde bare i nuet og kunne derfor ikke drive historien videre, Hegels universalisme var langt fra universell, den historiske ånden beveget seg som kjent vestover (og nordvest) som var historiens endepunkt og men dit kunne ikke afrikanere nå.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production