Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Antallet kommunebyråkrater i Norge stiger, særlig i sammenslåtte kommuner:

Vil stanse byråkrateksplosjon

MOT ØKT KOMMUNEBYRÅKRATI: Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, her i Trondheim, mener at detaljstyring av kommunene fører til økt byråkratisering. FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD

VOKSER: Senterpartiet reagerer kraftig på at Norge fikk 5000 flere byråkrater mellom 2015 og 2019.

Til tross for regjeringens mål om økt avbyråkratisering og effektivisering ser det ut til at kommunebyråkratiet vokser:

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production