Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mennesket Jens Bjørneboe

I møte med Jens Bjørneboes diktning ble min kritiske sans forløst. Ydmykheten for ham var total og paradoksal, for han søkte ikke lydigheten, men sviket. Sviket mot den blinde lojalitet og formyndermennesket.

Git: master, Env: production, Sanity: production