Du kan bla til neste sideBla med piltastene

«Kvaliteten på dei tenestene me leverer til staten og til det norske folk, vert dårlegare for kvart år med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma. Lista med prosjekt som burde vore gjennomført, men som aldri ser dagens lys, vert lengre. Analysar og kontroll vert nedprioritert, og ein får nøya seg med minimumskravet: få unna sakshandsaminga.»

NTL-TILLITSVALDE ANDERS HELLESTVEIT, MARTIN KVALVIK, TORGEIR LEBESBYE, LONE LUNEMANN JØRGENSEN OG VICTOR NICOLAI OMMA PÅ NRK YTRING
Git: master, Env: production, Sanity: production