Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fire av ti ansatte ved biblioteket jobber deltid«Ikke et riktig grep», sier biblioteksjef om deltidsmodellen

Deltidsboom på Deichman

OPPGITT: Bård Støre, som jobber ved Deichmans filial på Torshov i Oslo, er kritisk til bibliotekets mange utlysninger av små prosentstillinger: – Jeg vet at mange ønsker seg større stillinger, sier han.

Nye stillinger i Oslo kommune skal utlyses som «hele, faste stillinger», ifølge byrådet. Likevel fortsetter byens bibliotek å lyse ut deltidsstillinger på så lite som 4 prosent.

Åpningen av Deichman-bibliotekenes storstue i Bjørvika i Oslo har preget overskriftene i landets aviser den siste uka. Nå trenger Oslo-bibliotekene arbeidskraft, og forrige fredag lyste de ut ti faste stillinger som «biblioteksbetjenter» – alle med stillingsbrøker mellom 4 og 10 prosent.

Deichman, Oslo kommunes bibliotek, har i flere omganger utlyst slike små deltidsstillinger de siste årene. Klassekampen har siden mandag bedt bibliotekledelsen om å oppgi antallet, uten å få svar.

Flere kilder anslår imidlertid at det dreier seg om rundt 60 stillinger. Disse inngår i en «vikarpool» som også omfatter midlertidig ansatte.

I byrådserklæringen til Arbeiderpartiet, SV og MDG står det svart på hvitt at «i kommunen skal heltid være en rettighet for alle og deltid et valg», at «stillinger i hovedsak skal lyses ut som hele, faste stillinger», og at kommunen skal «gi deltidsansatte tilbud om heltidssamtale».

38 prosent deltid

Byrådets fagre løfter rimer ikke med erfaringene til de bibliotekansatte Klassekampen har snakket med.

Bård Støre er utdannet bibliotekar og har jobbet i Deichman siden 2010.

Han forteller om en lang prosess for å oppnå høyere stillingsprosent, fra han begynte som tilkallingsvikar til han i år fikk en stilling på 80 prosent.

Han forstår at Deichman sliter med å fylle vaktlistene, men er kritisk til at det ansettes enda flere i små stillinger.

Knut Skansen

– De har folkene der allerede. Jeg vet at det er mange som gjerne vil ha større stillinger, sier Støre.

Tall fra Oslo kommunes statistikkbank viser at 130 av de 345 stillinger ved Deichman er deltidsstillinger – en andel på 38 prosent.

Da biblioteket opprettet en ny deltidsordning i 2017, utlyste de 30 stillinger på mellom 4 og 8 prosent. Ifølge kilder ved biblioteket begynte alle de nyansatte automatisk på lønnstrinn fem, som i dag tilsvarer en årslønn på 350.650 kroner.

De siste tre årene har lønnstaket ligget lønnstrinn 14, som svarer til en årslønn på 383.950 kroner.

Da Deichman fredag lyste ut 10 nye stillinger på mellom 4 og 10 prosent, ble det laveste lønnstrinnet hevet fra 5 til 14, også for dem som allerede var ansatt.

Går bort fra modellen

Knut Skansen, biblioteksjef i Deichman, sier at det alltid vil være behov for deltidsansatte for å dekke helgevakter.

– I 2017 opprettet vi deltidsstillinger for å løse den langvarige utfordringen å få dekket nok helgevakter og sykefravær. Modellen vi valgte den gangen, var å ansette folk i lavere stillingsprosent. Jeg er av den oppfatning at dette ikke var et riktig grep, sier Skansen.

– Men mange av dem som jobbet i de stillingene, har fått tilbud om høyere stillingsprosent, noe som er bra, legger han til.

Ifølge Skansen er Deichman allerede i ferd med å gå bort fra modellen fra 2017.

– Og de deltidsstillingene vi må ha, skal være på riktige vilkår. Men i Deichman har vi et lønnssystem. Det må stå i forhold til de oppgavene som løses, sier Skansen.

«Sosial dumping»

Bård Støre tror Deichmans behandling av de ansatte har ført til hyppigere utskiftning enn nødvendig.

– Hadde Deichman satset mer på arbeidskrafta de allerede har, er det ikke sikkert det ville vært behov for flere nå.

– For eksempel hvis de fikk høyere lønn?

– Riktig. Lønnstrinn 20 burde nok heller vært startlønna enn lønnstaket. Nå er det mange som skaffer seg andre jobber i tillegg, selv om de gjerne vil jobbe mer i Deichman. Jeg har inntrykk av at mange føler seg som B-ansatte, sier Støre.

«Jeg har inntrykk av at mange føler seg som B-ansatte»

BÅRD STØRE, DEICHMAN-ANSATT

Klassekampen har vært i kontakt med flere som jobber eller har jobbet i små deltidsstillinger ved Deichman, men ingen av dem ønsker å uttale seg med navn.

En av dem forteller om lønn som ikke stemmer overens med kvalifikasjoner og erfaring.

En annen, også ansatt i en lav stillingsprosent, skriver i en tekstmelding til Klassekampen at «Deichman driver med sosial dumping av verdifulle og kompetente deltidsansatte».

Vedkommende opplever at «ingen er interesserte i å ivareta denne gruppen i etaten».

– Misbruker begrepet

– Jeg reagerer sterkt på at noen bruker begreper som «sosial dumping», svarer Knut Skansen.

– Det mener jeg blir å tilsløre og misbruke begrepet i forhold til reelle, alvorlige problemer i andre bransjer.

Biblioteksjefen forklarer at det er opptil flere hundre søkere på Deichmans stillinger, mange med høyere kvalifikasjoner enn stillingene ber om.

– Når man søker på en stilling som i utgangspunktet har noen krav, og man selv har en annen kompetanse i tillegg, kan man ikke bruke det som argument for at vilkårene er feil. Det handler om en realitetsorientering om hvilket innhold det er i jobben, sier han.

Klub­ben er kri­tisk

– På generelt grunnlag syns vi det er for mange små deltidsstillinger ved Deichman, og ønsker flere heltidsstillinger og større deltidsstillinger, sier Toril Høimyr, leder i Fagforbundets klubb ved Deichman.

– Dette vil også være i tråd med ønskene til Oslo kommune som arbeidsgiver.

Høimyr forteller at klubben akter å arbeide mer med disse problemstillingene til høsten, i samarbeid med arbeidsgiver.

Toril Høimyr

– De deltidsansatte har ulike behov for stillingsstørrelse. Men for de fleste er det en svært utilfredsstillende situasjon å ha en liten fast stilling og være avhengig av å «shoppe» ekstravakter i tillegg.

Deichman-klubben ønsker at ansatte skal få mulighet til å øke den faste stillingsprosenten sin i stedet.

– Men vi er dessverre avhengige av en del deltidsstillinger for å få dekket alle lørdagsvaktene, sier Høimyr.

Git: master, Env: production, Sanity: production