Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forfatter- og oversetterforening har null tro på at Amazon vil bidra til utviklingen av norsk litteratur:

Tviler på dugnadsviljen

BEKYMRET: Den Amazon-eide nettbutikken Book Depository har tatt kontakt med norske forlag. Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening mener Norge må ha en boklov hvis frierferden fører fram. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Generalsekretær Arne Vestbø mener at netthandelgiganten Amazons mulige inntog i det norske bokmarkedet gjør at Norge må få en boklov.

– Dersom Amazon får fotfeste i Norge, er det behov for en boklov som kan regulere norsk bokbransje, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

I går skrev Klassekampen om den Amazon-eide nettbokhandelen Book Depository som nå har kontaktet flere norske forlag med mål om å etablere seg i Norge. Forlagssjef Håkon Kolmannskog i Samlaget bekreftet at de har blitt kontaktet av nettbokhandelen. Og fra annet hold har Klassekampen fått opplyst at Book Depository har tatt kontakt med «alle de store forlagene i Norge» og at de i første omgang ber om levering til et lager i Polen eller Tyskland.

Store muskler

Arne Vestbø i NFFO mottar nyheten med «avventende bekymring». Han frykter at den eksisterende bokavtalen, en frivillig samarbeidsavtale i bokbransjen som blant annet sikrer fastpris på nye bøker, ikke er nok for å stagge et multinasjonalt selskap som Amazon.

– De har store muskler og kan velte seg rundt i det norske bokmarkedet. Men med tanke på at vi er et lite språkområde, må vi også ha et system som legger til rette for at det gis ut litteratur på norsk. Navnet på bokhandelen er ikke så viktig for oss, sier Vestbø og legger til:

– Men det er vel grunn til å frykte at Amazon ikke besitter «genet» som gjør at de frivillig vil delta i utviklingen av norsk litteratur.

I går sa medieviteren Terje Colbjørnsen at Book Depository vil bli en sterk aktør i det norske bokmarkedet. Han mente at selskapet til en viss grad kan presse bokprisene ned og ta store markedsandeler fra norske nettbokhandlere som Ark, Norli og Tanum.

Disse bokhandelkjedene er eid av de tre store norske forlagene Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm. Dersom de norske bokhandelkjedene skulle miste store markedsandeler til Book Depository, vil det sannsynligvis ramme de norske forlagene økonomisk.

Kan ramme forfatterne

Det er også noe som bekymrer Arne Vestbø.

«Det finnes en smertegrense for hvor billige bøker kan bli»

ARNE VESTBØ, GENERALSEKRETÆR I NFFO

– En svekket forlagsøkonomi og bokhandeløkonomi vil gå utover norske forfattere. Derfor er det så viktig at vi får på plass lovmessige reguleringer av det norske bokmarkedet, hvor fastpris og standardkontrakter vil være viktige elementer.

– Så du vil frata det boklesende publikum muligheten for billigere bøker?

– Den jevne bokleser har allerede mange muligheter til å kjøpe billige bøker. Også tror jeg det er viktig at folk forstår at det ikke er gratis – verken å skrive bøker eller bearbeide dem redaksjonelt. Det finnes en smertegrense for hvor billige bøker kan bli.

Forberedt

Trine Stensen i Bokhandlerforeningen forteller at norske bokhandelkjeder gjennom flere år har arbeidet systematisk for å forberede seg på konkurransen fra Book Depository og Amazon.

– Dessuten har vi gode rammevilkår, blant annet fastprisordningen, som hindrer at Amazon kan få en monopol.

– Det er vel ikke til å komme utenom at Book Depository vil ta markedsandeler fra norske bokhandlere om de etablerer seg i Norge?

– Nå blir det spennende å se om de får avtaler med norske forlag og hvordan dette vil utvikle seg framover. De store bokhandlerkjedene har utviklet gode nettløsninger som gjør at de vil klare seg bra i konkurransen. Vi må heller ikke glemme at de fysiske bokhandlene også er viktig for bokdistribusjonen i Norge, sier Stensen.

Sårbare i distriktene

Samtidig medgir hun at de mindre bokhandlene ute i distriktene er mer sårbare.

– Men disse er også gode på lokal bokformidling og er med på å sikre bredden i litteraturtilbudet. Dette er noe Amazon ikke kan konkurrere med, sier Stensen.

Da det ble kjent at danske Gyldendal hadde skrevet avtale med Book Depository tidligere i år, manet lederen av den danske bokhandlerforeningen, Bo Dybkær, sine medlemmer til kamp. Han oppfordret dem blant annet til å opprette lokale lese- eller kundeklubber, ha tett dialog med kundene via sosiale medier og forankre bokhandlene i det lokale kultur- og næringslivet.

– Vil du lansere en liknende tiltakspakke for dine medlemmer, Stensen?

– Nå er det en viss forskjell på Danmark og Norge når det gjelder bokhandelstrukturen, men det er nettopp slike tiltak som vi her hjemme allerede er veldig gode på. Samtidig det er ingen tvil om at konkurransen er sterk og at den vil forsterkes med Amazons inntreden.

– Krevende for de små

Helén Foss, daglig leder i organisasjonen Fri bokhandel, som er en sammenslutning av små og mellomstore bokhandlere rundt om i landet, forteller at distriktsbokhandlene allerede er sterkt presset og at tap av markedsandeler – uansett grunn – er krevende.

– Book Depository er enorm aktør, men også de må forholde seg til norske regler og fastprisen på nye norske utgivelser.

Foss påpeker også at de lokale bokhandlene i Norge har en fordel som Book Depository og Amazon ikke kan dra nytte av.

– Den lokale bokhandelen står sterkt i sitt lokale marked med fag- og lokalkunnskap som ingen annen aktør har, sier Foss.

Vil ha flere salgskanaler

Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, tror ikke at Book Depositorys eventuelle inntog i Norge vil bli spesielt dramatisk.

– For det første er det politisk vilje i Norge til å videreføre fastprisordningen på bøker. Dessuten viser erfaringene fra Tyskland, som også har en fastprisordning, at Amazon følger spillereglene i bokmarkedet. Og vi mener det er utmerket med så mange salgskanaler som mulig.

Da Klassekampen i mai skrev om Book Depositorys inntreden i Danmark, sa Einarsson at han ikke var kjent med om nettbokhandelen hadde vært i kontakt med norske forlag den siste tida.

– Var du ikke blitt informert?

– Forlagene har ingen innmeldingsplikt til Forleggerforeningen i slike spørsmål, så jeg synes ikke det er rart at jeg ikke hadde hørt noe om dette. Jeg er heller ikke overrasket over at Book Depository nå har kontaktet norske forlag, siden de også satser andre steder i Skandinavia, sier han.

Git: master, Env: production, Sanity: production