Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kva kan kommunen gjere, eigentleg?

FOR SEINT: Trass i stor lokal motstand kan ikkje kommunen stogga vindkraftprosjektet på Haramsøya, skriv forfattaren. FOTO: HILDE BEATE ELLINGSÆTER, NORDE/NTB SCANPIX Hilde Beate Ellingsæter / Norde

18. juni kom Stortingsmelding 28 (2019–2020) med forslag til ny konsesjonslovgiving for vindkraft. Samtidig gjorde Stortinget vedtak som også kan få betydning for dei konsesjonane som alt er gitt. Dei skal vurderast på nytt i Olje- og energidepartementet (OED) for å undersøke om konsesjonsvilkår er tatt nok omsyn til.