Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oppgjer: Eit realistisk framlegg til omlegging av matproduksjonen.

Sjølvforsyning

Brått blei realiteten tydelegare for oss. Sløret er trekt til side og vi ser at vi er meir sårbare, og avhengige av krefter vi ikkje rår over, enn vi likar å tru. Debattane om beredskap og sjølvforsyning har auka i styrke og nådd fleire enn dei som vanlegvis uroar seg for slikt.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production