Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Microsoft kutter ut 27 menyspråk i Outlook-appMira-senteret frykter minoritetskvinner blir mer isolert

Minoritetsspråk blir ofret

BEKYMRET: Microsoft fjerner Urdu og nynorsk fra noen av sine apper. Fakhra Salimi, leder for Mira-senteret, mener myndighetene må ta grep for å sikre at teknologien vi har gjort oss avhengig av, er tilgjengelig for alle.

Urdu og nynorsk forsvinner nå som menyspråk i Outlook-appen for Iphone-brukere. Fakhra Salimi ved Mira-senteret mener det vil ramme minoritetskvinner.

Outlook er en av verdens mest populære mobilapper for å organisere e-post, kalendere og oppgaver. Fram til nå har appens veiledningstekst og menyer har vært tilgjengelig på de aller fleste språk, men innen utgangen av juni blir språktilbudet i appen betydelig redusert.

Endringene vil gjelde alle som har bruker Outlook-appen på Apples operativsystem iOS, det vil si millioner av Iphone- og Ipad-brukere.

Ikke bare små språk som nynorsk og islandsk forsvinner, men også urdu og telugu. Dette er språk som til sammen snakkes av 164 millioner mennesker i blant annet India og Pakistan, ifølge nettstedet Ethnologue.com.

Microsoft i USA begrunner endringene med at Outlook-appen skal bli bedre tilpasset andre apper i Office 365-familien, som Teams og Skype.

Rammer sårbare

– Det er veldig alvorlig når teknologiselskaper som Microsoft misbruker sin markedsmakt til å diskriminere språklige minoriteter, sier Fakhra Salimi, som leder Mira-senteret (ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn).

Hun mener endringene særlig vil ramme en sårbar gruppe i Norge – innvandrere som verken behersker bokmål eller engelsk godt.

– Juridisk har Microsoft sikkert rett til å gjøre det de gjør, men det er opp til myndighetene å sørge for at disse bransjene blir regulert slik at teknologien vi er blitt så avhengige av, er tilgjengelig for alle, sier Salimi.

Ifølge Mira-lederen sliter mange minoritetskvinner i Norge med å henge med i den digitale utviklingen. En stor andel er hjemmeværende, og kommunikasjon med e-post og via sosiale medier blir desto viktigere for å holde kontakt med omverdenen og tilegne seg kunnskap om storsamfunnet.

– Under koronakrisa er det blitt enda viktigere at alle disse kvinnene har enkel tilgang til informasjon via Outlook og andre digitale kommunikasjonsverktøy. Det er veldig negativt at Outlook nå begrenser mulighetene for denne sårbare gruppa, påpeker Fakhra Salimi.

Tahira Iqbal, leder for Pakistansk kvinneforening i Norge, tror mange nå får problemer med å bruke Outlook, dersom appen ikke lenger tilbyr menyspråk på deres eget morsmål.

– Mange bruker Outlook på urdu. Dersom denne muligheten blir borte, er det en fare for at de blir enda mer isolert, sier Iqbal.

Hun forteller at mange av de pakistanske kvinnene som innvandret til Norge, sliter med sykdom og depresjon som følge av isolasjon og språkvansker. Den digitale kompetansen er heller ikke så utbredt.

– Jeg vil ta opp dette på neste styremøte. Vi må finne ut om det finnes alternativer til Outlook for alle som er avhengige av urdu, sier Iqbal.

Vil stanse innkjøp

Leder i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, tror forbrukermakt er veien å gå for å tvinge IT-selskapene til å ta hensyn til minoritetsspråk.

– Microsoft viser at de verken er opptatt av språk eller kundene sine når de reduserer tjenestene sine på denne måten som de nå gjør, sier Hauge.

Regjeringen la i vår fram en stortingsmelding om norsk språkpolitikk, og til høsten vil Stortinget trolig vedta en helt ny språklov. Den vil blant annet pålegge alle offentlige virksomheter å fremme nynorsk som et samfunnsbærende språk.

Det var en stor seier for Mållaget da Microsoft for noen år siden gikk med på å utvikle et menyspråk for Outlook på nynorsk. Nå vil Mållaget få norske myndigheter til å legge press på Microsoft for å beholde nynorsk som menyspråk i iOS-appene. Et alternativ kan være å diskvalifisere Microsoft ved offentlige anbudskonkurranser.

– Alle offentlige virksomheter, enten det er i stat, fylke eller kommune, bør stanse alle innkjøp av programvare som ikke fremmer målene i den nye språkloven. Norske myndigheter må gi Microsofts ledelse tydelig beskjed om at dette ikke er godt nok, sier Peder Lofnes Hauge.

– Språk­lig ens­ret­ting

Kulturminister Abid Raja (V) anklager Microsoft for å lage et praktisk hinder for at norsk kan være det språklige førstevalget for nordmenn.

«Det vil riktignok være mulig å velge seg vekk fra engelsk som visningsspråk, men dette kan være utfordrende for folk med svake engelskkunnskaper og mindre gode digitale ferdigheter. Det er heller ikke bra at valget vekk fra engelsk utelukker å velge nynorsk. Dette er et eksempel på hvordan nynorskbrukere er utsatt for strukturer og markedsmekanismer som presser dem over til bokmål», skriver Abid Raja til Klassekampen.

Han påpeker også at endringene Microsoft nå gjør, ikke i tråd med det regjeringen vil oppnå med den nye språkloven, som Stortinget skal behandle til høsten.

«Microsoft vil ikke være underlagt loven, men skal levere programvare til det offentlige, som er underlagt loven. I språkmeldingen vi la fram nå i mai pekte vi nettopp på den store utfordringen det er for norsk språk at så mange teknologiske produkter er utviklet på en engelskspråklig plattform av globale selskaper.»

Raja er også forundret over at Microsoft velger å kutte ut en så stor språkgruppe som urdu fra sin Outlook-app for iOS.

«Uansett hva grunnen er, viser dette at engelsk overtar mer og mer også for store språk, og at globale selskaper dessverre bidrar til språklig ensretting, i stedet for kulturelt mangfold og flerspråklighet», skriver kulturministeren.

Microsofts talsperson i Norge, Tone Kjensmo, understreker overfor Klassekampen at endringene bare vil gjelde for de som bruker iOS-versjonen av Outlook.

«Det vil bli færre alternativer for visningssspråk som forklarer alle knapper, menyer og kontroller i Outlook-appen, men brukerne kan fortsatt lese og skrive eposter på nynorsk, urdu og alle andre språk som støttes av iOS-plattformen», skriver Kjensmo.

Git: master, Env: production, Sanity: production