Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kritikerne er på feil spor

Befolkningsvekst i byer og klimaengasjement er viktige grunner til at jernbanen har fått sin renessanse her i landet. Dette er ikke særnorske fenomener. En bedre jernbane er derfor et mål for mange land. Det overordnede målet for EU er å revitalisere den europeiske jernbanesektoren og gjøre den mer konkurransedyktig overfor andre transportformer. De nasjonale jernbanesystemene har gradvis blitt åpnet og standardisert i de siste tiårene, gjerne gjennom samlinger av ulike regler som har blitt omtalt som jernbanepakker. EUs fjerde jernbanepakke er en samling med lovgivning fra 2016 som legger til rette for mer innovasjon, bedre prosesser for å vurdere tekniske og sikkerhetsmessige krav, og mer effektive og bedre tjenester for innenlands persontransport.