Ordfører frykter at beitenæringen er utryddingstruet:

Trues av rovdyr

LEVEBRØDET: Reineier Mathis Buljo i Kautokeino finner stadig døde dyr som er drept av jerv, gaupe eller ørn. Dette bildet er tatt for tre uker siden. FOTO: OLE MAGNUS RAPP

PSYKISK: Fredede rovdyr truer beitenæringen. Ny forskning viser at jerv, ulv, gaupe og ørn også skaper psykiske problemer for dyreeiere, i tillegg til de økonomiske.

Vi ser starten på slutten for utmarksbruken.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene