Ifølge Mímir Kristjánsson holdt Martin Tranmæl fascismen unna i Norge. Her er en annen versjon, skriver Harald Berntsen.

Hva var Tranmæls metode?

IMPERIALISMENS NORSKE VENSTRESIDE: Mímir Kristjánssons framstilling tildekker hvordan Martin Tranmæl tuktet arbeiderklassen og forsvarte den kapitalistiske markedsøkonomien, skriver Harald Berntsen. FOTO: SIV DOLMEN

I boka «Martin Tranmæls metode» tegner Mímir Kristjánsson et monster av et norsk borgerskap som i mellomkrigstida ville knuse arbeiderbevegelsen ved hjelp av fascismen. I Klassekampen 4. mai stilte Helge Galtrud spørsmålet: Satsa ikke ledende deler av borgerskapet snarere på arbeiderbevegelsen som redningsplanke for seg og kapitalismen? Vi kommer tilbake til at svaret er jo.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene