Klassesamfunn: Hvem er mest moralske – de rike eller de fattige?

Et spørsmål om moral

De fattiges moral har alltid vært et ladet politisk tema. Særlig har det vekket interesse hos høyresida. Lenge mente man for eksempel at de fattige manglet moral, og dette angivelige faktum ble ofte anført for å rettferdiggjøre forskjellene i samfunnet.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene