Kraftfond

KommunensKraftfond ble etablert med en portefølje som tilsvarte salg av aksjene i Trondheim kommunale Elektrisitetsverk i 2001. En kommune skal ikke drive med finansspekulasjon, vi skal forvalte og drive gode tjenester for innbyggerne.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene