Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Om å gjøre klimaforpliktelsene i Paris-avtalen til en solidarisk allmenning for kutt i klimagassutslipp.

Allmenning utslippskutt

Foreløpig er det inngått to overgripende internasjonale klimaavtaler, Kyoto-avtalen fra 1997 og Paris-avtalen fra 2015. Begge avtalene bygde på frivillige løfter fra regjeringer om hvor store klimagassutslipp de ville gjennomføre.

Blant kildene: «Emissions Gap Report 2019», United Nations Environment Programme (UNEP) «The truth behind the Paris Agreement climate pledges», Universal Ecological Fund, november 2019 «G20. Brown to Green. Report 2019» Climate Transparency William Nordhaus: «The Climate Club. How to fix a Failing Global Effort», Foreign Affairs, mai/juni 2020

Git: master, Env: production, Sanity: production