Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gigantpakker lages for å få økonomien på fote igjen. De kan bremse klimakampen – eller sette fart på den.

Hvis vi gjør alt riktig nå

PÅ DYPT VANN: Å støtte karbonintensive og forurensende sektorer nå, vil dømme oss til en framtid med stadig økende ødeleggelser, sult, sykdom og sosial uro, skriver forfatterne. Her fra Johan Sverdrup-feltet. FOTO: HARALD PETTERSEN, STATOIL/EQUINOR

Vi kommer til å merke de omfattende sosiale og økonomiske følgene av covid-19 lenge etter at vi har kommet oss gjennom denne helsekrisa. Spørsmålet er hvordan vi vil gjøre det: om vi «bare» har overvunnet en viruspandemi, eller om vi også har brukt de økonomiske omstarttiltakene til å gjøre betydelige fremskritt i klimakrisa som pågår samtidig, og har utviklet en ny sosial og miljømessig kontrakt som innfrir de bærekraftige utviklingsmålene. Vil vi ta den farlige veien tilbake til tidligere praksiser, teknologier, forretningsprosesser og atferd, eller vil vi ha tilegnet oss verdifull lærdom for ren, langsiktig vekst og sosial inkludering slik at vi er bedre rustet til å ta andre kriser med fatning?

Oversatt av Lene Stokseth. Artikkelen er tidligere publisert i Fast Company.

Git: master, Env: production, Sanity: production