Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Pandemien får fram en ubehagelig sannhet: Dagens matproduksjon er basert på ødeleggelse av natur og grov utnytting av arbeidere.

Høy pris for billig kjøtt

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Zoonotiske sykdommer som stammer fra ville dyr, har økt betraktelig de siste årene. Denne økningen forklares med at de barrierene som vanligvis skiller mennesker fra ville dyr, er blitt brutt. I jakten på billige ressurser har vi forstyrret komplekse økologiske forhold. I en verden som er tettere knyttet sammen, der mennesker og varer flyttes i et utrolig raskt tempo, er faren høy for at nye zoonotiske sykdommer kan utvikle seg til pandemier. Covid-19-pandemien viser at vårt velvære er knyttet til relasjoner som er større enn økonomien, og som inkluderer virus som kan drepe oss.

Git: master, Env: production, Sanity: production