Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Enkelte nekter å gi opp kampen for bevaring av Y-blokka. Dette er langt fra første gang slike protester har blitt oversett.

Oslos bygg – en minneliste

SPYDSPISS FOR EN NY TID: Restaurant Skansen, som lå inntil Akershus festning, var Norges første større bygg i funksjonalistisk stil. Det holdt ut til 1970, da Riksantikvaren mente at det lå i veien for festningens murer, skriver forfatteren. Her fra ca. 1930. FOTO: MITTET OG CO. A/S/OSLO MUSEUM

Rivningen av Y-blokka har nærmet seg med enda et skritt. Sterkt omstridt, og fortsatt kjempes det iherdig imot. Vi trenger bli minnet om tidlige rivninger der ettertiden mener det gikk riktig galt. Argumentene for bevaring er velkjente, men det er ikke første gang slike argumenter er møtt med døve ører. Alle byer gjennomgår forandringer – utbygginger, ombygginger, rivning om hverandre. Bybranner har også stått for dramatiske endringer. Noen har etterlatt seg sår til tross for at vår hukommelse om omgivelsene slik de var, blekner og er slettet etter en generasjon eller to. Likevel kan en påminnelse om at Norge ennå er en ung nasjon, være nyttig; våre bygg med historisk sus er få, og vi har kanskje ingen å miste.

Git: master, Env: production, Sanity: production