Ja, jeg har hastverk!

Forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund Grethe Thorsen beskylder meg i Klassekampen 19. mai for å ha hastverk med å presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke. Ja, jeg har hastverk med å legge til rette for at jernbanesystemet skal bli bedre. Det må bli enklere for folk og næringsliv å velge toget.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene