Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vegbygging som på 1970-talet?

TRONGT HANDLINGSROM: 20 cm mellom kvitstripa og grøftekanten er alt dei mjuke trafikantane får. © FOTO: VALDRES.NO

E16 blir no rusta opp gjennom Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang i Valdres. Stamvegen Oslo–Bergen, som går gjennom desse kommunane, har i dag stort sett ikkje midtstripe, og han er sterkt trafikkert av tungtrafikk, spesielt om vinteren, då Filefjell er den sikraste vinterovergangen mellom vest og aust. Dette har medført at vi om vinteren på det verste har hatt rundt 60 utforkøyringar med vogntog på tre døgn.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production