Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ingen hindring

I en artikkel i Klassekampen 24. april påstår en rekke fagpersoner at det nye regelverket om medisinsk utstyr vil medføre at medisinsk utstyr må CE-merkes og at man ikke lenger kan egentilvirke utstyr, som laboratorietester. Det fremstår som krav til egentilvirkning er noe nytt, og at det ikke er behov for verken dokumentasjon eller tilsyn i dag. Vi har imidlertid regulert dette siden 2005 gjennom forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Den setter rammer internt i helseinstitusjoner.