Gode mål oppnås med gode virkemidler

Hvordan felles mål om å ivareta tillit og likhet oppnås, er det uenighet om. Ottar Brox antyder i Klassekampen 21. april at Civita bare bedyrer at vi er opptatt av likhet, mens det vi egentlig står for, er en «snill» kapitalisme som likevel undergraver tillit og likhet. Så enkelt er det ikke.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene