Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bedre dum enn død

Som pensjonert smittevernoverlege er jeg veldig godt fornøyd med å bli kalt «alarmist og usaklig medieyndling» av lege Elisabeth Swensen i Klassekampen 2. mai. Det er et særtilfelle for en pensjonist i dag – at man blir regnet med – om enn ikke i beste ordelag. Men det er farlig for den faglige debatten som Swensen innestår for – at gamle smittevernspesialister som meg blander seg inn i hva de «voksne» debattantene diskuterer! Den seriøsiteten hun påberoper seg, stopper ved overskriften. Hun mener at tiltakene tar flere liv enn koronasmitten. Nå er det ingen som vet de endelige resultater av en ustoppelig pandemi sammenlignet med en bremset eller stoppet pandemi, heller ikke Swensen. Det må vi være ydmyke overfor.