Det er ikke Nicolai Tangen som er problemet – men hans fanklubb, det norske nyborgerskapet.

Den grenseløse makta

SEMINAR-SUPERSTAR: Alt i 2016, da Nicolai Tangens gave til Sørlandets Kunstmuseum ble diskutert, forsøkte vi å si at det er de pengesmurte nettverkene som er problemet, skriver forfatteren. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

Det skjedde i de dager da det utgikk et bud fra hedgefondforvalter og milliardær Nicolai Tangen om at Kristiansand, hvor han engang var innskrevet i manntall, skulle motta en gave av en kunstsamling og et dertil hørende mangemillionersbeløp som – endelig – skulle sette denne flate byen på kartet. Det var i april 2016, for nøyaktig fire år siden, at en obsternasig bystyrerepresentant stilte et impertinent spørsmål til byens ordfører Harald Furre. Det avfødte via en NRK-reportasje et svar fra fondsforvalteren der han for første gang bekreftet at selskapene opererte på Cayman Islands og at Henrik Syse hadde en sentral rolle i disse for å ivareta den etiske standard ved investeringene.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene