Ifølge Hartmut Rosa har koronakrisa bekreftet at kapitalismen kun kan holde seg stabil med permanent og destruktiv vekst:

Oppbrudd i en utmattet verden

VIL VEKSTTVANGEN TIL LIVS: Den tyske sosiologiprofessoren Hartmut Rosa mener innføringen av en økonomi uten veksttvang er ­avgjørende for å redde klimaet. – Derfor er det avgjørende at vi, på tross av de økonomiske rystelsene, ikke bare gjenoppretter verden slik den var, sier Rosa. FOTO: FLICKR

Høyhastighetssamfunnet må ikke blindt vende tilbake til den nådeløse akselerasjonen og fremmedgjøringen som hersket før krisa, mener den tyske sosiologen Hartmut Rosa.

– Vår utmattede verden holder pusten, og vi har faktisk valgt det selv. Det er enestående og et ekstremt eksperiment. Jeg vil ikke gi noen prognoser for utviklingen, men jeg mener vi bør stille oss spørsmålet: Hva er det gode livet som samfunnet vårt skal være rammen om? Jeg vil absolutt ikke romantisere situasjonen, som kan få revolusjonære dimensjoner. Men vi kan jo merke oppbruddet på mange plan.

©Information Oversatt av Lars Nygaard

Du kan bla til neste sideBla med piltastene