Liv eller død?

USAs president Franklin D. Roosevelt var sentral i dannelsen av FN i 1945 for å skape fred og et verdig liv for verdens mennesker etter andre verdenskrig. Nå er USAs president Donald Trump i ferd med å ødelegge dette uerstattelig internasjonale samarbeidet. Siste skritt er at han vil avslutte USAs støtte til FNs helseorganisasjon, WHO. Dermed øker Trump ikke bare dødsraten knyttet til covid-19-epidemien i USA, men også i fattige land i verden, og svekker det internasjonale forebyggende og helbredende helsearbeidet.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene