Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fattig og urban

Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp bekrefter berettigelsen av min kritikk mot organisasjonen i Klassekampen 30. mars i et svar 3. april. Hun tydeliggjør at de vegrer seg mot sammenhengen mellom marginalisering på bygda og urbanisering av fattigdom. De viktigste løsningene på slumproblemene ligger på bygda, mener hun, og jordbruket må moderniseres, gjøres mer effektivt og lønnsomt. Siden 1970-tallet viser slik modernisering, blant annet i Sør-Asia, tragisk utfall for millioner av småbønder. Resultat: økt slumbefolkning. Det er fakta Sivertsen ikke tar inn over seg.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production