Hva gjør vi når krisetiltakene oppheves – skal vi «ta igjen det tapte»?

Det som kreves

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

«Tenk hva vi kunne ha utrettet med tilsvarende tiltak overfor klimakrisen», uttalte Gina Gylver i Natur og ungdom da regjeringen proklamerte coronapandemien som en unntakstilstand med krav om omfattende atferdsendringer. Naomi Klein advarer for sin del mot at pandemien på sjokkdoktrinens vis blir springbrett for nye profittmuligheter i land der offentlige tjenester er bygget ned.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene