Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Beklagelse?

Som mange harfått med seg, har styret i Den norske Forfatterforening (DNF) gjennom et snedig kupp i 2018 desavuert foreningens egen æresrett av 1945. For en utenforstående kan det se ut som om de har gitt etter for press. De dømtes slektninger var godt representert da styrets leder leste opp erklæringen om påstått urett og feil begått av æresretten.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production