Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kupp på samvittigheten?

Da Forfatterforeningens styre i 2018 presenterte sin beklagelse til 17 forfattere som var blitt sanksjonert i foreningens etterkrigsoppgjør, var det med stortromme. Dag Solhjell påpekte at Forfatterforeningen hadde «erkjent denne skamplett, og med sin unnskyldning har de visket den ut». Cato Schiøtz konkluderte med at Alf Larsen nå var «rehabilitert», og at tidligere historieskriving var «underkjent». Debatten som har fulgt utgivelsen av vår bok «På æren løs» og rapporten fra styrets eget «æresrettsutvalg», viser hva som står på spill.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production