Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Krisepakkene er skuffende for oss som tror at et annet samfunn er mulig.

På oppgåtte stier

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

At et blodig og voldsomt skifte er det nødvendige og uunngåelige steget til et bedre samfunn, er ansett som en sannhet hos revolusjonære bevegelser. Ifølge Karl Marx var det de økende iboende motsetningene mellom klassene i de forskjellige økonomiske systemene som endelig fører til revolusjon, der den ene klasses diktatur over den andre knuses, og et nytt og bedre samfunn tar oss videre i den økonomiske utviklingen.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug, Ebba Boye og Marie Sneve Martinussen skriver onsdager i Klassekampen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production