Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uansvarlig oljebistand

Afrikanske oljeland rammes i disse dager hardt av lav oljepris. Det gjør det desto mer prekært å stille spørsmål ved det norske bistandsprogrammet «Olje for Utvikling». Norge har gitt 2,7 milliarder kroner i bistand til fattige land som ønsker å utvinne olje og gass. Pengebruken er både risikabel og uansvarlig. Bistandsprogrammet bør avvikles slik vi kjenner det i dag. Skal norske bistandspenger hjelpe land som står i startgropen av sin oljeutvikling, må denne innebære en vurdering av klimarisikoen ved prosjektet.

Git: master, Env: production, Sanity: production