Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Udemokratisk – og uverdig

I et tilsvar til min kronikk 17. mars om Olje- og energidepartementets (OED) håndtering av vindkraftsaken, kommer Ådne Naper 19. mars med flere betraktninger som tilsier at han har valgt å se bort fra det som var budskapet i min kronikk: Den udemokratiske prosessen som har funnet sted fra OEDs side etter fremleggelsen av Nasjonal ramme for vindkraft våren 2019.

Git: master, Env: production, Sanity: production