Feilslått aktivisme

Nylig var jeg på en debatt om Syria organisert av regimekritiske syriske aktivister. Under møtet kom det frem at fem syriske aktivister med bistand fra Helsingforskomiteen har anmeldt representanter for Assad-regimet for tortur og andre overgrep, og at de forventer at norske myndigheter skal igangsette etterforskning, ta ut tiltale og gjennomføre en rettsprosess som kan ende i domfellelser. Denne type aktivistisk bruk av rettsapparatet er det grunn til å advare mot.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene