Siste svar til Ulfstein

Geir Ulfstein skriver i sitt siste innlegg (Klassekampen 3. mars) at vi bidrar til å svekke maktforbudet i folkeretten. Det får stå for hans regning. Vårt enkle poeng i denne utvekslingen med Ulfstein er at FN-pakten i all hovedsak gjelder for starten av væpnede konflikter, enten det dreier seg om ulovlig angrepskrig eller lovlig selvforsvar. Maktforbudet i artikkel 2 (4) sier at det er forbudt å bruke militær makt mot andre stater, og artikkel 51 sier at stater likevel kan bruke væpnet makt i selvforsvar «when an armed attack occurs». Selvforsvarsretten trigges altså når krigen starter. Det er svært uvanlig å begrunne maktbruk i FN-paktens regler når en væpnet konflikt har vart en stund.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene