Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fosli vik unna

Det mest påfallande i Halvor Foslis svar (18. februar) til Bjørgulv Braanen, er at han lèt vere å kommentere det Braanen med all rett peiker på som det mest provoserande i Foslis bok, at innvandrarar frå visse muslimske land er settlere. I etablert språkbruk er settlarar personar seg slår seg ned på eit stykke jord i eit område, gjerne til fortrengsel for ei opphavleg befolkning.