Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vår forgjenger kleptoparasitten

ØKORASERINGENS HISTORIE: Menneskeslektens omforming av jordas økosystemer, med desimering av andre dyrearter, ser ut til å begynt lenge før Homo-linjen kom på banen. Allerede for fire millioner år siden hadde våre forgjengere, Australopithecus, etablert en «livsstil» kalt kleptoparasittisme. De kunne ikke jage selv, men jagde istedet rovdyr vekk fra sine bytter, noe som førte til at rovdyrene sultet og ble sterkt redusert i antall i Øst-Afrika. Det er forskere fra blant annet Gøteborg Universitet som har funnet ut dette fra fossilstudier (Ecology Letters). BV