Ullevål – en gavepakke til boligutviklere

Et flertall i Stortinget (Ap, H, Frp, V, KrF) godkjente Helse Sør Østs planer for sykehusutbygging i Oslo ved å innvilge 29 milliarder kroner lånegaranti i statsbudsjettet for 2020. Men håpet om at den sunne fornuft skal vinne, er fortsatt der. Flertallet i Oslo bystyre har lagt frem en interpellasjon med følgende forslag til vedtak: «det bes om at Gaustad-planene settes på vent til fortsatt drift av Ullevål er tilstrekkelig utredet.» Da burde det sitte langt inne hos regjeringspartiene, for ikke å snakke om Ap, å gå mot over 22.000 ansatte i OUS og cirka 70 prosent av Oslos innbyggere, som vil beholde Ullevål.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene