Lågt spel

Det britiske arbeidarpartiet trudde dei kunne torpedere fleirtalsvedtak eit heilt folk hadde gjort om å gå ut av den europeiske unionen. Partiet satsa 12. desember på å få veljarane til å gjera ugyldig det historiske vedtaket folket sjølv hadde gjort. Åssen kunne partiet tru at det kunne gå?

Presisering

Jeg ønsker å presisere at BioAlder er basert på 17.000 ekte individer. Data fra disse individene har blitt presentert av forskere på ulike måter. Man vil som oftest presentere resultater gruppert ved hjelp av gjennomsnitt og standardavvik og ikke som en liste med enkeltresultater for hver person. Det er like fullt resultater fra ekte individer.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene