Du kan bla til neste sideBla med piltastene

To av Anniken Hauglies Nav-granskere står selv bak en straffedom i saken – og er åpenbart inhabile.

Det ingen har fortalt oss

GRANSKER SEG SELV? Jens Edvin Skoghøy og Finn Arnesen var i fellesskap dommere i Høyesterett i 2012, og idømte en Nav-bruker straff i 2012. At de nå sitter i granskingsutvalget, er svært alvorlig, skriver Benedikte Moltumyr Høgberg. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN; KYRRE LIEN, NTB SCANPIX
Christopher Olsson/littleimagebank

Etter betydelig diskusjon mellom regjering og storting om hvem som skulle nedsette granskingsutvalg i Nav-skandalen, tok regjeringen den 8. november saken i egne hender. Regjeringens granskingsutvalg ledes nå av jusprofessor Finn Arnesen ved UiO, mens jusprofessor Jens Edvin Skoghøy fra UiT er medlem av utvalget. I dagene etter at Nav-skandalen sprakk i offentligheten, var disse professorene ute med harde skyts mot Høyesterett, påtalemyndigheten og Nav. De benyttet sterke uttrykk som «uhørt» og «helt forkastelig».

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production