Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En misvisende meningsmåling om EØS

På 25-årsdagen for folkeavstemninga om EU-medlemskap i 1994, trykte Klassekampen resultatet av en meningsmåling om folks holdning til EØS-avtalen. Mye tyder på at den er ganske misvisende og gir et feilaktig inntrykk av at det er stor oppslutning om EØS-avtalen i Norge. Hvordan folk ville stille seg i en framtidig folkeavstemning om EØS, sier den ingen ting om, siden premissene for spørsmålet ikke var nevnt.