Det er systemet som er råttent

BLACK FRIDAY: Ikke først og fremst et individproblem, men et konstruert behov skapt av markedskreftene. FOTO: LISE ÅSERUD/NTB, SCANPIX

Fredag 29. november er det klimastreik og Black Friday på samme dag. Vi kan ikke løse klimakrisa med forbrukermakt. Vi må gjøre drastiske samfunnsendringer, ikke bare endringer i vårt eget liv. Vi må anerkjenne at vi lever i et system som er designet for at vi skal kjøpe mer når vi allerede har nok, som skal gagne store selskaper på veien mot økonomisk vekst og kortsiktig profitt i stedet for menneskers velferd og trygghet og naturens bærekraft. Vi må legge ansvaret der det hører hjemme, i politikken og hos store selskaper som sammen har skapt vår tids største utfordring.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene