Når Evo Morales er kasta frå makta, tyder det slutten på ei sosialistisk epoke som har løfta dei mest sårbare i Bolivia.

I kjærleik, kamp – og kupp

TVUNGNE I KNE: Under det sosialistiske styresettet har den enorme ulikskapen gått ned i Bolivia. No er framstega i ferd med å raserast. Her protesterande kokabønder og Morales-tilhengarar i Cochabamba, 16. november. FOTO: JUAN KARITA/AP, NTB SCANPIX

To veker er gått sidan forsvarssjefen i Bolivia pressa president Morales til å gå av. Morales flykta til Mexico, visepresidenten i Senatet Añez oppnemnde seg sjølv til interrimpresident, tusenvis av regjeringstilhengarar har samla seg i protest i gatene, og sikkerheitsstyrkane har svara med skot. I skrivande stund er 30 drepne, mange såra. Morales kjem tilbake til Bolivia, men dette er langt meir enn eit presidentkupp. Dette er eit kupp på eit av dei gjævaste sosialistiske partia me har i verda, eit angrep på det eg vil hevde er ei av dei sterkaste sosialistiske rørslene i det globale Sør.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene