Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En høyst tvilsom rapport, møteinnkallelse med én dags svarfrist – og vips, så får vi nytt avfallsdeponi.

Hva haster sånn, Elvestuen?

KONGEN AV MØRE: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) holder i dag et innspillsmøte om lokalisering av nytt deponi for farlig avfall. Nye Molde kommune har imidlertid ikke fått uttale seg om reguleringsplanen for deponi på Raudsand. © FOTO: MORTEN RØYR, KLASSEKAMPEN

Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall leverte sin sluttrapport mandag 4. november. Rapporten er lang, men dekker mange kompliserte temaer overfladisk. To mulige nasjonale deponier for farlig avfall settes opp mot hverandre: Raudsand i Møre og Romsdal mot Brevik i Porsgrunn. Som attpåklatt lanseres to nye alternativer uten utredning: Mulen i Odda og Gudvangen Stein.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production