Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I markeringen av Klassekampens kulturstoff er det de seige stayernes sang vi synger, skriver Bjarne Riiser Gundersen.

Ein skigard kan ‘kje vara evig, veit du

Anders N. Kvammen

Klassekampens kulturjournalistikk gjennom 50 år er en stadig kamp for å sette opp gjerder som tida river ned.

Er rock enreaksjonær musikkform? Spørsmålet løp som en ildebrann gjennom Klassekampens spalter i store deler av 1975 og 1976, i et av de hyppigst siterte – og mest utledde – ordskiftene i avisas historie, den såkalte rockedebatten.

Del to av denne artikkelen, om årene fra 1980 til i dag, trykkes i morgendagens avis. KILDER: Alf Skjeseth: «Sykle på vatnet. Historia om Klassekampen» (Samlaget, 2011). Robert Herman Rød: «AKP (m-l) og ideen om renhet: Om kulturell og sosial renhet innenfor den norske ml-bevegelsen i perioden 1973–1980» (masteroppgave i historie ved Universitetet i Oslo, 2013). Helge Rykkja: «ToFi-debatten og norsk verselære» (hovedfagsoppgave i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo, 1979).